Visie

Ieder kind waardevol en uniek

Elk kind verdient de kans om zich naar zijn of haar vermogen te ontwikkelen. Dat is ons uitgangspunt op De Wegwijzer. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en stellen samen met hen doelen op. De kinderen leren welke kwaliteiten zij kunnen inzetten om deze doelen te bereiken.
De leeromgeving is zo vormgegeven dat kinderen de kans krijgen zelf kennis te op te doen en toe te passen. Zelfontdekkend en onderzoekend leren zijn daarbij vaardigheden waar de kinderen zich in oefenen.

Op De Wegwijzer vinden we het belangrijk dat kinderen zelf ontdekken dat ze waardevol zijn met hun eigen mogelijkheden. De leeromgeving is daarom zo ingericht dat elk kind de kans krijgt zijn of haar talent verder te ontwikkelen. Successen die kinderen opdoen kunnen zij zelf bewaren in hun eigen portfolio. Op deze wijze werken we aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de kinderen.

Samenwerken is een onmisbare vaardigheid in het leven. Daarom willen we op De Wegwijzer dat kinderen leren elkaar te helpen in hun ontwikkeling. Niet alleen je eigen ontwikkeling is belangrijk, maar ook die van de ander. We werken daarom veel in coöperatieve werkvormen. Hierin leren kinderen op welke manier zij het beste uit zichzelf en een ander kunnen halen.