De Vereniging

Onze scholenvereniging is een ‘oude bekende’ in Lunteren. Zij bestaat al sinds 1903. De oprichters wilden in Lunteren onderwijs bieden waarmee ouders invulling kunnen geven aan hun in de kerk afgelegde doopbelofte.
Ook christelijke peuterspeelzaal Benjamin is aan onze vereniging gelieerd. De peuterspeelzalen zijn ondergebracht in de schoolgebouwen van ‘De Bron’ en ‘De Wegwijzer’.
We staan voor Bijbelgetrouw onderwijs overeenkomstig onze grondslag. Vanuit de overtuiging dat dit onderwijs meerwaarde heeft voor iedereen hebben onze scholen een zogenaamd open toelatingsbeleid. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn. Wel verwachten wij dat alle ouders onze grondslag onderschrijven of respecteren en hun kinderen laten meedoen met het gehele christelijke schoolleven. Omgekeerd mag u van ons verwachten dat wij en onze leerkrachten ons best doen onze beginselen in praktijk te brengen. U vertrouwt uw kinderen immers aan onze scholen toe en draagt hiermee een deel van uw opvoeding over.