Plannen nieuw schoolplein

- Schoolplein

Op de Wegwijzer wordt een nieuw schoolplein ontwikkeld voor groep 3 – 8. Met de kinderen is gekeken naar hoe zij dat voor zich zien.

Vervolgens zijn ori├źnterende gesprekken gevoerd met instanties.

Daarbij is advies ingewonnen. Twee instanties hebben een ontwerp gemaakt. Hieruit is een keuze gemaakt. Inmiddels lopen de aanvragen van subsidies e.d. bij de provincie en andere instellingen. Het ligt in de planning om de plannen na de zomervakantie dit schooljaar (gefaseerd) uit te gaan voeren. Ook is de actie “Ede-doet” een groot succes. Hiermee is het geld voor het eerste speeltoestel al binnen gehaald.

Er komen nu al aanmeldingen binnen van ouders die willen assisteren. Dat is heel fijn. Over de inzet van ouders, vrijwilligers en acties wordt u nader geïnformeerd. Al met al een heel project waarmee ons schoolplein een facelift krijgt. We houden u op de hoogte! Op de afbeelding is het gekozen ontwerp te zien. Kinderen en ouders kunnen dit ontwerp bekijken in de school.